Visie & Beleidsplein

Accommodatieonderzoeken

speeltuinen 1978

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1979). Accommodatieonderzoeken: speeltuinen 1978. Den Haag: Staatsuitgeverij.

Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek naar spreiding, omvang, inrichting en gebruik van de speeltuinen in Nederland. Het onderzoek maakt deel uit van een pakket van accommodatie-onderzoeken van het CBS, waarbij afwisselend een aantal typen accommodaties ten behoeve van de vrijetijdsbesteding buitenshuis wordt benaderd. Tot op heden ontbrak in dit pakket onder meer nog de informatie betreffende de speeltuinen, in welk tekort door dit onderzoek wordt voorzien. In hoofdstuk 2 komen enige algemene gegevens betreffende de speeltuinen aan de orde, zoals situering, eigendomssituatie en aantallen werkzame personen. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de aard en inrichting van de speeltuinen. De toegankelijkheid komt aan de orde in hoofdstuk 4, terwijl hoofdstuk 5 handelt over het aantal bezoekers. Tenslotte wordt nader ingegaan op de clubhuizen die veel bij speeltuinen te vinden zijn. Per hoofdstuk worden de gegevens betreffende de verschillende variabelen in de vorm van staten gepresenteerd. Aan het einde van de publicatie zijn tabellen opgenomen die nadere informatie verschaffen. Hierbij bevindt zich een afzonderlijke groep tabellen met gegevens per provincie.

Uitgever(s): Staatsuitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
recreatieve voorzieningen
speelruimte
speeltoestellen