Visie & Beleidsplein

Samen over de drempel

Werkgroep Recreatiesportaccomodaties van het Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport (1977). Samen over de drempel. Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport.

Dit document betreft een verslag van de werkzaamheden van de Werkgroep Recreatiesport Accommodaties, neergelegd in een voorlopige nota. Naast een weergave van de werkzaamheden, bevat de nota een aantal vragen. Deze vragen hebben betrekking op de drempels die bestaan voor het gebruik van sportaccommodaties door de recreatiesport en dienen als werkhypoyhesen te worden gehanteerd bij nader onderzoek.

Uitgever(s): Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep Recreatiesportaccomodaties van het Nationaal Overlegorgaan Recreatiesport

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

recreatieve voorzieningen
sport (algemeen)
sportaccommodaties
vrijetijdsbesteding