Visie & Beleidsplein

Openbare golfbaan

een visie voor langere termijn

Recreatieschap Spaarnwoude (1988). Openbare golfbaan: een visie voor langere termijn. Spaarnwoude: Beheersbureau Recreatieschap Spaarnwoude.

Ter voltooiing van het gebiedsdeel Buitenhuizen in het recreatieschap Spaarnwoude worden de golfbaan en de dagrecreatieve voorzieningen uitgebreid. Vooruitlopend op de realisering van de golfbaanuitbreiding is een bedrijfsvisie voor de exploitatie van het totale complex ontwikkeld. Dit rapport doet er verslag van.

Uitgever(s): Beheersbureau Recreatieschap Spaarnwoude,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Recreatieschap Spaarnwoude

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
golf
recreatieve voorzieningen
sportaccommodaties
sportbeleid
vrijetijdsbesteding