Visie & Beleidsplein

De invloed van watersport op het natuurlijk milieu

Schiphorst, J.J. (1978). De invloed van watersport op het natuurlijk milieu. Zonnemaire: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.

De probleemstelling van deze publicatie luidt: wat is de aard en de omvang van de beïnvloeding van het natuurlijk milieu door het gebruik van een gebied door diverse watersportvormen? Om tot een antwoord op de geformuleerde probleemstelling te komen, is aan de hand van de bestuurde literatuur een indeling gemaakt naar diverse watersportvormen. Een eerste grove indeling hierbij was de driedeling bootsport, vissport en duiksport. Vervolgens is per watersportvorm een verdere indeling gemaakt. Dit was noodzakelijk omdat iedere vorm van watersport een verschillend activiteitenpatroon met zich meebrengt, terwijl de aard en omvang van beïnvloeding van het natuurlijk milieu in hoge mate afhankelijk is van dat activiteitenpatroon.

Uitgever(s): Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.J. Schiphorst

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

milieu
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding
watersporten