Visie & Beleidsplein

Golfbanen

waar wel en waar niet

advies over het ruimtelijk beleid met het oog op natuurbehoud en landschapsontwikkeling

Natuurbeschermingsraad (1987). Golfbanen: waar wel en waar niet, advies over het ruimtelijk beleid met het oog op natuurbehoud en landschapsontwikkeling. Utrecht: Natuurbeschermingsraad.

Met dit advies wil de Natuurbeschermingsraad bijdragen aan de beleidsontwikkeling op het gebied van golfbanen vanuit de invalshoek van natuur- en landschapsbehoud. Daartoe wordt eerst kort aangegeven wat de omvang van de problematiek is en wat de effecten zijn van aanleg van golfbanen in natuurterreinen. Daarna volgt een beschrijving van het rijksbeleid tot nu toe en van de rol die de ruimtelijke ordening op provinciaal en gemeentelijk niveau daarbij speelt. Tenslotte formuleert de raad een aantal beleidsaanbevelingen.

Uitgever(s): Natuurbeschermingsraad,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Natuurbeschermingsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
beleid
golf
natuur
ruimtelijke ordening