Visie & Beleidsplein

Concept toekomstvisie waterrecreatie 2025

versie 0.4

Stichting Recreatietoervaart Nederland (2010). Concept toekomstvisie waterrecreatie 2025: versie 0.4. Driebergen: Stichting Recreatietoervaart Nederland.

De afgelopen decennia is de betekenis van het water voor de vrijetijdsbesteding steeds toegenomen: 57 procent van de Nederlanders beoefent tijdens dagtochten of vakanties een vorm van waterrecreatie. Met die groei is ook de verwevenheid met andere functies zoals toerisme, natuur, woningbouw, economie en sport groter geworden. De belangstelling voor waterrecreatie groeit nog steeds. Dat vraagt om het verder ontwikkelen en benutten van de unieke mogelijkheden die Nederland heeft. In een land met een gestage stroom aan plannen en nieuwe regels, vraagt dat ook om een sterke visie en om een sector die gemotiveerd en geïnspireerd samenwerkt. Immers, de toename van het recreatief watergebruik maakt nieuwe voorzieningen, extra ruimte en betere toegankelijkheid van water noodzakelijk. Bestaande geldstromen moeten worden geborgd en nieuwe financieringsmogelijkheden moeten worden gecreëerd om de opgaven van Nederland waterrecreatieland te realiseren.

Uitgever(s): Stichting Recreatietoervaart Nederland,

Download(s)

Concept toekomstvisie waterrecreatie 2025 : versie 0.4

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Stichting Recreatietoervaart Nederland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
toekomst
vrije tijd
vrijetijdsbesteding