Visie & Beleidsplein

Demografie en leefstijlen

over migratie, segregatie en leefstijlen

Hooimeijer, P., Vliet, M.E. van, & Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (2004). Demografie en leefstijlen: over migratie, segregatie en leefstijlen. Utrecht: Uitgeverij Lemma bv.

'Demografie en Leefstijlen - over Migratie, Segregatie en Leefstijlen' is een gevraagd advies aan de Minister van VROM. Voor de RMNO is het een tussenstap op weg naar de conceptualisering en operationalisering van het begrip Leefstijlen. De Raad adviseert de minister dan ook om in het integratiebeleid voor nieuwkomers meer aandacht te schenken aan leefstijlkenmerken. VROM zou meer aandacht moeten krijgen in de uiteenlopende voorkeuren ten aanzien van wonen en vrijetijdsbesteding binnen de verschillende groepen immigranten. De gekozen leefstijl is vaak belangrijker dan de etnische achtergrond.

Uitgever(s): Uitgeverij Lemma bv,

Download(s)

Demografie en leefstijlen : over migratie, segregatie en leefstijlen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

P. Hooimeijer
M.E. van Vliet
Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

demografie
immigratie
integratie
leefstijl
minderheidsgroepen
vrijetijdsbesteding