Visie & Beleidsplein

Uit de voeten met wandelpaden over boerenland

leidraad voor de aanleg van wandelroutes

Hopster, G.K., Boer, T.A. de, Kommers, M.A.W., Schöne, M.B., Ferwerda, R.T., Schipper, M.C.J., & Visser, A.J. (2003). Uit de voeten met wandelpaden over boerenland: leidraad voor de aanleg van wandelroutes. Meppel: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Alterra B.V. en Animal Sciences Group (ASG).

Wandelen is een van de meest voorkomende vormen van vrijetijdsbesteding in ons land. Er is een grote behoefte aan het beleven van rust en ruimte in het buitengebied van Nederland. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in de binnenkort te verschijnen Agenda Vitaal Platteland is het vergroten van de toegankelijkheid van het landelijk gebied. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar wandelmogelijkheden, moeten er meer aantrekkelijke wandelpaden komen. Niet alleen in natuurgebieden en over openbare wegen, maar ook over boerenland. Het bedenken en organiseren en realiseren van een wandelroute is niet iets wat je alleen doet. Het is bij uitstek een activiteit die goed opgepakt zou kunnen worden door samenwerkingsverbanden zoals agrarische natuurverenigingen. Dit boekje is een leidraad voor samenwerkingsverbanden om te komen tot de aanleg van een wandelroute. Van eerste idee tot daadwerkelijke realisatie en onderhoud.

Uitgever(s): Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Alterra B.V. en Animal Sciences Group (ASG),

Download(s)

Uit de voeten met wandelpaden over boerenland : leidraad voor de aanleg van wandelroutes

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

G.K. Hopster
Tineke de Boer
M.A.W. Kommers
M.B. Schöne
R.T. Ferwerda
M.C.J. Schipper
A.J. Visser

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

natuur
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding
wandelen