Visie & Beleidsplein

Vrijetijd en levensstijl

gevolgen van de veranderingen in de relatie tussen politiek en economie

een onderzoeksprogramma

Beckers, T., Bijsterveldt, K. van, Mommaas, H., Goossens, C., Poel, H. van der, Robben, J., & Straaten, J. van der (1987). Vrijetijd en levensstijl: gevolgen van de veranderingen in de relatie tussen politiek en economie, een onderzoeksprogramma. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant, Werkgroep Vrijetijdswetenschappen.

Met deze brochure wil de Werkgroep Vrijetijdswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant belangstellenden informeren over en interesseren voor de onderzoeksplannen van de werkgroep voor de jaren '87-'91. Onderzoek op het gebied van de vrijetijd is meer dan ooit van belang nu zich allerlei verschuivingen voordoen op dit gebied. Daarbij valt te denken aan allerlei ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid (flexibilisering, VUT, werkloosheid), aan verschuivingen in de organisatie van het aanbod van faciliteiten voor de vrijetijdsbesteding van de overheid naar de commerciƫle sector, de culturele ontwikkelingen en de differentiatie van levensstijlen. Tegen deze achtergrond wordt in deze brochure een onderzoeksplan gepresenteerd dat enerzijds moet aansluiten bij onderkende maatschappelijke behoeften aan informatie over ontwikkelingen in de vrijetijd en vrijetijdsbesteding en anderzijds moet aansluiten bij ontwikkelingen op het gebied van de studie van de vrijetijd in binnen- en buitenland.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Brabant, Werkgroep Vrijetijdswetenschappen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Theo Beckers
Krijn van Bijsterveldt
Hans Mommaas
Cees Goossens
Hugo van der Poel
Jeroen Robben
Jan van der Straaten

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
leefstijl
maatschappelijke ontwikkeling
onderzoeken
politiek
sociologie
vrije tijd