Visie & Beleidsplein

Maatschappelijk belang van fietspad 10

fietsverbinding door een habitatrichtlijngebied, tussen de Haagse agglomeratie en de Vallei Meijendel via de Waalsdorpervlakte

Goossen, C.M., Regt, W.J. de, & Langers, F. (2004). Maatschappelijk belang van fietspad 10: fietsverbinding door een habitatrichtlijngebied, tussen de Haagse agglomeratie en de Vallei Meijendel via de Waalsdorpervlakte. Wageningen: Alterra.

De provincie Zuid-Holland doet een poging om een fietspad aan te leggen van de rand van de Haagse agglomeratie door de vlakte van Waalsdorp naar de vallei Meijendel. Deze fietsverbinding, opgenomen als fietspad 10 in het provinciale fietsplan, kruist een Habitatrichtlijngebied. Doel van het onderzoek is het leveren van gegevens over het maatschappelijk belang van de aanleg van fietspad 10 door/langs het Habitatrichtlijngebied. Deze gegevens kunnen indien nodig, bijdragen aan de onderbouwing van de dwingende redenen van groot openbaar belang om onder de Habitatrichtlijn uit te komen. Uit het onderzoek blijkt dat er een groot fietstekort is in de Haagse regio, de keuzemogelijkheden voor fietsers met fietspad 10 worden vergroot en dat fietspad 10 een ontbrekende schakel is voor het maken van verschillende fietsrondjes. Vooral inwoners van het centrum van Den Haag kunnen met het nieuwe fietspad een gebied bereiken dat in omvang en kwaliteit nergens anders binnen de gestelde fietsnorm aanwezig is. Een alternatief tracé levert geen nieuwe rondjes op en geen nieuw fietsbereik. Daarnaast is het nieuwe tracé ook minder aantrekkelijk van het alternatief. De toevoeging van fietspad 10 helpt het bestaande fietstekort in de regio Den Haag te reduceren en is derhalve van groot maatschappelijke belang voor de functie vrijetijd. Een dergelijke toevoeging, die een kwalitatief hoogwaardig rondje mogelijk maakt door een bosachtig en zanderig gebied, is elders in de regio niet te vinden.

Uitgever(s): Alterra,

Download(s)

Maatschappelijk belang van fietspad 10 : fietsverbinding door een habitatrichtlijngebied, tussen de Haagse agglomeratie en de Vallei Meijendel via de Waalsdorpervlakte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C.M. Goossen
W.J. de Regt
Fransje Langers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding