Visie & Beleidsplein

Spelregels

juridische vragen bij buurtbeheer van speelvoorzieningen

Kassies, J. (1986). Spelregels: juridische vragen bij buurtbeheer van speelvoorzieningen. Amsterdam: Nuso.

Deze brochure is uitgegeven ter gelegenheid van de studiedag over hetzelfde thema, die is gehouden op 14 maart 1986 in Amsterdam. Juridische vragen bleken bij eerdere studiedagen over buurtbeheer (1983 en 1984) problemen op te leveren, met name voor gemeentebesturen, die zelfwerkzaamheid willen stimuleren of het beheer van speelvoorzieningen willen delen of delegeren. Deze uitgave wil een handreiking bieden aan ambtenaren en welzijnswerkers die betrokken zijn bij pogingen om te komen tot enige vorm van buurtbeheer van speelvoorzieningen. Buurtbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de woonomgeving. We denken daarbij niet alleen aan de kwaliteit van de speelplekken zelf, maar ook aan een niet zichtbare kwaliteit: de betrokkenheid van mensen bij hun woonomgeving, hun buurtgenoten, hun kinderen.

Uitgever(s): Nuso,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jannie Kassies

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

juridisch advies
speelruimte
speeltoestellen
spelregels
wet- en regelgeving