Visie & Beleidsplein

Sportaccommodaties in achterstandswijken

een verkenning in het kader van sport en sociale vernieuwing

Schendelen, M.C. van, Diest, M.J. van, & Hellendoorn, M. (1991). Sportaccommodaties in achterstandswijken: een verkenning in het kader van sport en sociale vernieuwing. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Sociale vernieuwing is één van de hoofddoelstellingen van het huidige kabinet. Mensen in achterstandssituaties moeten de gelegenheid krijgen om volwaardig aan allerlei maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dit geldt ook voor het terrein van de sport. De Directie Sportzaken van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur onderzoekt met deze verkenning de vraag op welke wijze sportaccommodaties in achterstandswijken inzetbaar zijn in het proces van sociale vernieuwing. En, omgekeerd in hoeverre de sociale vernieuwing een impuls kan zijn voor het huidige sportaccommodatiebeleid. Voor deze verkenning zijn vier stadswijken onderzocht op de aanwezigheid en bruikbaarheid van allerlei mogelijke accommodaties variërend van een sporthal, een buurthuis, tot gymzalen, straten, pleinen. Wijkbewoners, welzijnswerkers en ambtenaren blijken zeer creatief in het benutten van mogelijkheden. De sportwereld laat tot nu toe veel kansen onbenut om bewoners in achterstandswijken te betrekken bij de sport. En probleem is bovendien het gebrek aan ruimte in de veelal dichtgebouwde wijken. Deze verkenning, uitgevoerd door het Planologisch en Demografisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, eindigt met een reeks van aanbevelingen om bewoners in achterstandswijken in de toekomst zoveel mogelijk kansen te geven om deel te nemen aan sportieve activiteiten.

Uitgever(s): Universiteit van Amsterdam,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M.C. van Schendelen
Monique van Diest
M. Hellendoorn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandsbuurten
innovatie
speelruimte
sport (algemeen)
sportaccommodaties
sportinfrastructuur