Visie & Beleidsplein

Privatisering van water- en hengelsportaccommodaties

een onderzoek naar processen en effecten

Philipsen, J.F.B., & Bakker, J.G. (1989). Privatisering van water- en hengelsportaccommodaties: een onderzoek naar processen en effecten. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.

De Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit Wageningen heeft in 1987 en 1988 onderzoek verricht naar effecten van privatisering op de watersport en de sportvisserij. Zij heeft het onderzoek opgezet in samenwerking met het ministerie van Landbouw en Visserij, de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties en het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de mogelijke effecten van privatisering op de watersport en de sportvisserij, met betrekking tot het aanbod en het gebruik in het algemeen en in de Midden-Limburg in het bijzonder en de processen die ten grondslag liggen aan de privatisering. De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): Landbouwuniversiteit Wageningen,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.F.B. Philipsen
J.G. Bakker

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Limburg
accommodaties
hengelsport
onderzoeken
privatisering
sportaccommodaties
veranderingsprocessen
watersporten