Visie & Beleidsplein

Trends in de leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1974, 1977 en 1980

Jol, C., Bakker, B.F.M., & Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (1983). Trends in de leefsituatie van de Nederlandse bevolking 1974, 1977 en 1980. Den Haag: Staatsuitgeverij.

In deze publicatie worden ontwikkelingen in de leefsituatie van de Nederlandse bevolking tussen 1974 en 1980 beschreven. De gegevens zijn afkomstig uit drie leefsituatie-onderzoeken, die in 1974, 1977 en 1980 zijn gehouden. Er worden zeer globale ontwikkelingen op deelterreinen van de leefsituatie, zoals wonen, werken en bezit, vrijetijd, gezondheid en welbevinden beschreven. Daarnaast wordt wat dieper ingegaan op veranderingen in bepaalde, bij uitstek beleidsrelevante aspecten. Dit betreft het wonen in de drie grote steden, de tevredenheid met de financiƫle en maatschappelijke positie en de achtergronden van de gebruikers van enkele vrijetijdsvoorzieningen en van voorzieningen op het terrein van de gezondheidzorg en maatschappelijke dienstverlening.

Uitgever(s): Staatsuitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

C. Jol
B.F.M. Bakker
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
bevolkingsontwikkeling
leefomgeving
monitors
onderzoeken
statistische gegevens