Visie & Beleidsplein

Staat van Rotterdam 2010

Rhee, M. van, & Roode, A.L. (2010). Staat van Rotterdam 2010. Rotterdam: Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS).

Deze publicatie geeft op hoofdlijnen weer hoe de stad ervoor staat en wat de Rotterdammers ervan vinden. Per beleidsveld wordt aangegeven wat er gebeurt in de stad, wat er verandert. Waar relevant en mogelijk is een vergelijking gemaakt met andere grote steden. De volgende beleidsvelden komen in deze publicatie aan bod: 'bestuur en dienstverlening'; 'algemene middelen'; 'veiligheid'; 'volksgezondheid en zorg'; 'onderwijs'; 'participatie'; 'cultuur, sport en recreatie'; 'ruimtelijke ontwikkeling en wonen'; 'verkeer en vervoer'; 'economie'; 'milieu en duurzaamheid'; 'fysiek beheer van de stad'. De Rotterdamse bevolking is voor het tweede achtereenvolgende jaar gegroeid. Begin 2010 wonen er 593 duizend personen in Rotterdam. Ten opzichte van de landelijke ontwikkelingen blijft de Rotterdamse bevolking jong. De grijze druk in Rotterdam is en blijft lager dan landelijk. Het aantal bezoekers van evenementen en festivals is in 2009 lager dan in 2008 en vergelijkbaar met 2007. Het percentage Rotterdammers dat tenminste tien boeken per jaar leest, is het hoogst bij de leeftijdsgroep 55 jaar of ouder en is alleen bij deze leeftijdsgroep de laatste twee jaar gestegen. Het percentage sportende Rotterdammers van 13 tot en met 75 jaar is gestegen. De mate waarin ongeorganiseerd wordt gesport, is toegenomen. Uit analyse van gemeentelijke enquĂȘtebestanden over de periode 2006 en 2007 blijkt dat het percentage sporters in Rotterdam en Den Haag lager is dan in Amsterdam en Utrecht. De woonaantrekkelijkheid wordt het minst gewaardeerd van de vier grote steden en is sinds 2006 weinig veranderd. In de grote steden zijn de bewoners minder tevreden over de woonomgeving dan gemiddeld in Nederland, in Rotterdam het minst.

Uitgever(s): Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS),

Download(s)

Staat van Rotterdam 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

M. van Rhee
A.L. Roode

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
stedenbeleid