Visie & Beleidsplein

Experimenten met sportaccommodaties

een evaluatie van het experimentenbeleid ten aanzien van sportaccommodaties van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Kamphorst, T.J., Giljam, M.J., & Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1984). Experimenten met sportaccommodaties: een evaluatie van het experimentenbeleid ten aanzien van sportaccommodaties van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Utrecht: Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht.

Dit rapport handelt over het sportaccommodatie-experimentenbeleid van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het doel is tweeledig: evaluatie van de experimenten en het experimentenbeleid; het doen van aanbevelingen voor bij de sportaccommodatieproblematiek betrokken geledingen. In de analyse zijn zes accommodatie-experimenten betrokken.

Uitgever(s): Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Teus Kamphorst
M.J. Giljam
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

overheidsbeleid
sportaccommodaties