Visie & Beleidsplein

Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden

een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031)

Collard, D.C.M., Hoekman, R., & Kleij, R. van (2011). Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden: een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031). Utrecht: Mulier Instituut.

In de gemeente Leiden is er een behoefte aan informatie aangaande de accommodatiebehoefte en de manieren waarop in de huidige financiƫle situatie in deze behoefte voorzien kan worden. De Leidse Rekenkamercommissie heeft op basis van de politieke aandacht voor dit thema en op verzoek van diverse Raadsfracties besloten om een onderzoek door het Mulier Instituut te laten uitvoeren waarin inzicht wordt geboden in de ontwikkeling van de behoefte aan sportaccommodaties in Leiden voor de komende twintig jaar en tevens handreikingen worden geboden aan de Raad voor sturing op het nieuwe sportbeleid in Leiden. Daarbij is ook gekeken naar de uitvoering van het vorige sportbeleid, zodat lering kan worden getrokken uit de ervaringen in de afgelopen beleidsperiode. Het onderzoek heeft tot doel de Raad te voorzien van informatie op basis waarvan ze een inhoudelijke discussie op hoofdlijnen kan voeren met het college en daarnaast te komen tot een beter geformuleerde sportnota en beleidsdoelstellingen, een betere regie op de uitvoering van het sportbeleid en een betere monitoring van de uitkomsten van het sportbeleid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Beleidsmatige en fysieke kaders voor sportief Leiden : een analyse van het gevoerde sportbeleid (2006-2010) en de ruimtebehoefte voor sport, nu en in de toekomst (2011-2031)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Dorine Collard
Remco Hoekman
Rens van Kleij

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
gemeenten
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
sportbeleid