Visie & Beleidsplein

Gezond en actief ouder worden

de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek

een scenario-analyse tot 2050

Pomp, M. (2011). Gezond en actief ouder worden: de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek, een scenario-analyse tot 2050. Marc Pomp : Economische Beleidsanalyse.

Healthy ageing vormt sinds 2006 het leidende principe bij de onderzoeksagenda van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Deze strategische keuze is zowel vraag- als aanbod-gedreven: er bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan kennis op het terrein van healthy ageing, en het UMCG beschikt over een onderzoeksinfrastructuur en een sociaal-demografische omgeving die onderzoek op het terrein van healthy ageing kansrijk maakt. In dit rapport staat de vraag centraal wat healthy ageing onderzoek de Nederlandse samenleving oplevert in termen van gezondheidswinst en levensverwachting, uitgespaarde zorguitgaven en extra arbeidsparticipatie. Met andere woorden: Wat zijn de maatschappelijke baten van investeringen in kennis over healthy ageing?

Uitgever(s): Marc Pomp : Economische Beleidsanalyse,

Download(s)

Gezond en actief ouder worden : de maatschappelijke baten van healthy ageing onderzoek : een scenario-analyse tot 2050

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marc Pomp

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheid
gezondheidseffecten
gezondheidszorg
kosten-batenanalyse
veroudering