Visie & Beleidsplein

Samenvatting ruimte maken, ruimte delen

vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000/2020

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Rijksplanologische Dienst (RPD), & Centrale Directie Communicatie (2001). Samenvatting ruimte maken, ruimte delen: vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000/2020. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Onder de titel 'Ruimte maken, ruimte delen' werd op 15 december 2000 door de Ministerraad de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening vastgesteld. Deze nota bevat het ruimtelijk rijksbeleid voor de komende decennia. De belangrijkste besluiten zijn vastgelegd in de 'Ontwerp Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid'. In deze publicatie is de nota samengevat, waarbij de hoofdstukindeling van de nota is gevolgd. Tevens is de complete tekst van de Ontwerp Planologische Kernbeslissing in deze samenvatting opgenomen. Daarmee is deze samenvatting een goede informatiebron voor de inspraak die deel uitmaakt van de procedure van de Planologische Kernbeslissing. De samenvatting is bedoeld voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),

Download(s)

Samenvatting ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000/2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Rijksplanologische Dienst (RPD)
Centrale Directie Communicatie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
ruimtelijke ordening