Visie & Beleidsplein

Atlas nationale stedelijke netwerken

Projectgroep nationale stedelijke netwerken (2006). Atlas nationale stedelijke netwerken. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

De atlas is opgebouwd uit drie delen. In deel één staat een inleiding over het algemene doel van de atlas en een beschrijving van de beleidslijnen van het rijk voor de nationale stedelijke netwerken. Het tweede gedeelte van dit hoofdstuk bestaat uit een korte schets van het ontstaan van het begrip stedelijke netwerken, de kenmerken van stedelijke netwerken en het beleidsmatige denken daarover. Deel twee kent vijf hoofdstukken, voor elk nationaal stedelijk netwerk een hoofdstuk. Daarin is telkens een gelijke ordening van materiaal aangebracht. Elke hoofdstuk opent met kerngegevens van het betreffende netwerk, de beleidstekst uit de Nota Ruimte en de centrale ambitie die het betreffende netwerk voor zichzelf ziet in relatie tot die in de Nota Ruimte. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerken van het netwerk. Daarbij worden, aan de hand van kaarten, de drie lagen van de fysieke werkelijkheid: de ondergrond, de netwerken en de vormen van occupatie, beschreven. Dat brengt elk stedelijk netwerk letterlijk 'in kaart'. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een beeld van de bestuurlijke voorzieningen. In deel drie geeft VROM aandacht aan drie thema's: een vergelijking tussen de netwerken in drie categorieën (economie, sociaal/cultureel en ecologie), trends en de verdere voornemens, zowel op wetenschappelijk als op beleidsmatig gebied.

Uitgever(s): Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM),

Download(s)

Atlas nationale stedelijke netwerken : 1

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 2a

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 2b

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 3

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 4a

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 4b

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 5a

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 5b

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 6

Download PDF

Atlas nationale stedelijke netwerken : 7-9

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Projectgroep nationale stedelijke netwerken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

netwerken
ruimtelijke ordening
steden