Visie & Beleidsplein

Medisch en ethisch verantwoord sporten

het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs

Seghers, J., Scheerder, J., Boen, F., Thibaut, E., & Meganck, J. (2012). Medisch en ethisch verantwoord sporten: het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Dit is het twaalfde nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit. Met steun van de Vlaamse overheid voerden de onderzoeksafdelingen Bewegingsopvoeding & Sportpedagogie, Sociale Kinesiologie & Sportmanagement en Sport- & Bewegingspsychologie, en coaching van de KU Leuven in 2011 een wetenschappelijk onderzoek uit naar het beleid en acties in Vlaamse jeugdsportclubs met betrekking tot 'medisch en ethisch verantwoord sporten'. Het project maakt deel uit van het ad-hoc onderzoek van het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) en sluit aan bij de onderzoekslijn 'Sportclubs: beleid en praktijk' van de onderzoeksgroep Humane Kinesiologie van de KU Leuven. Het onderzoek sluit tevens aan bij het besluit van de Vlaamse regering betreffende ethisch verantwoorde sportbeoefening, waarbij alle erkende Vlaamse sportfederaties en sportverenigingen worden opgeroepen om een faire, gezonde, integere en plezierige sportbeoefening te promoten. Het voorliggende rapport wenst op een wetenschappelijk onderbouwde manier een bijdrage te leveren aan het debat op het gebied van medisch en ethisch verantwoord sporten in Vlaamse jeugdsportclubs. In het bijzonder richt dit rapport zich tot verantwoordelijken op het gebied van (jeugd)sport en beweging bij kinderen en jongeren opdat zij in een 'veilige' (sportieve) omgeving kunnen deelnemen aan sport. Dit zal uiteindelijk leiden tot een kwalitatievere sportbeoefening en bijdragen aan het bevorderen van het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen,

Download(s)

Medisch en ethisch verantwoord sporten : het promoten van fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van jongeren in Vlaamse jeugdsportclubs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Seghers
Jeroen Scheerder
Filip Boen
Erik Thibaut
Jeroen Meganck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ethiek
jongeren
kinderen
medisch beleid
sportverenigingen
welzijn