Visie & Beleidsplein

Medisch en ethisch verantwoord sporten

praktijkvoorbeelden in Vlaamse jeugdsportclubs

Seghers, J., Scheerder, J., Boen, F., Thibaut, E., & Meganck, J. (2012). Medisch en ethisch verantwoord sporten: praktijkvoorbeelden in Vlaamse jeugdsportclubs. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Dit is het dertiende nummer in de reeks BMS-rapporten. De BMS-rapporten willen een bijdrage leveren aan het sociaal-wetenschappelijke onderzoek naar beleid en management met betrekking tot sport en fysieke activiteit. Met steun van de Vlaamse overheid voerden de onderzoeksafdelingen Bewegingsopvoeding & Sportpedagogie, Sociale Kinesiologie & Sportmanagement en Sport- & Bewegingspsychologie, en coaching van de KU Leuven in 2011 een wetenschappelijk onderzoek uit naar het beleid en acties in Vlaamse jeugdsportclubs met betrekking tot 'medisch en ethisch verantwoord sporten'. Het project maakt deel uit van het ad-hoc onderzoek van het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) en sluit aan bij de onderzoekslijn 'Sportclubs: beleid en praktijk' van de onderzoeksgroep Humane Kinesiologie van de KU Leuven. Het onderzoek sluit tevens aan bij het besluit van de Vlaamse regering betreffende ethisch verantwoorde sportbeoefening, waarbij alle erkende Vlaamse sportfederaties en sportverenigingen worden opgeroepen om een faire, gezonde, integere en plezierige sportbeoefening te promoten. In dit rapport worden de verzamelde praktijkvoorbeelden op het gebied van medisch en ethisch verantwoord sporten gebundeld. Deze praktijkvoorbeelden zijn verzameld op basis van face-to-face interviews en/of via e-mail bevraging en zijn afkomstig van Vlaamse jeugdsportclubs die hoog scoorden op een bevraging op het gebied van beleid en acties in functie van medisch en ethisch verantwoord sporten. In het bijzonder wordt gefocust op concrete acties van Vlaamse jeugdsportclubs op het gebied van de volgende zes ethische thema's: (1) de rechten van het kind in de sport, (2) inclusie, (3) respect voor diversiteit, (4) fair play, (5) de fysieke en psychische integriteit van het individu, (6) solidariteit. Deze praktijkvoorbeelden kunnen andere jeugdsportclubs inspiratie bieden om zelf concrete acties op te zetten in het kader van medisch en ethisch verantwoord sporten.

Uitgever(s): Katholieke Universiteit Leuven, Departement Bewegingswetenschappen,

Download(s)

Medisch en ethisch verantwoord sporten : praktijkvoorbeelden in Vlaamse jeugdsportclubs

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan Seghers
Jeroen Scheerder
Filip Boen
Erik Thibaut
Jeroen Meganck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ethiek
jongeren
kinderen
medisch beleid
sportverenigingen
welzijn