Visie & Beleidsplein

Actieplan fiets

Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer (2003). Actieplan fiets. Groningen: Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer.

In december 2002 is door Provinciale Staten van Groningen de 'Beleidsnota Fiets' vastgesteld. In het ontwerp-Actieplan Fiets worden het in de beleidsnota geformuleerde beleid en de genoemde doelstellingen vertaald in voorstellen voor infrastructurele - en flankerende maatregelen. De volgende thema's zijn in dit ontwerp-Actieplan Fiets uitgewerkt: de kwaliteit van bestaande fietsvoorzieningen; de fietsroutes plus; ontbrekende fietsvoorzieningen; (brom)fietsverkeersveiligheid en; flankerend beleid.

Uitgever(s): Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer,

Download(s)

Actieplan fiets

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Provincie Groningen, afdeling Verkeer & Vervoer

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
beleidsondersteuning
fietsen
infrastructuur
provinciaal beleid
recreatieve voorzieningen