Visie & Beleidsplein

Financiering van natuur op golfbanen

Rooze, I. (2006). Financiering van natuur op golfbanen. Hoevelaken: Nationaal Groenfonds.

Het landelijk gebied ondergaat op dit moment op veel plekken in Nederland een ingrijpende transitie. Oorzaken hiervan zijn onder andere de grote vraag naar wonen en recreatie en een aantrekkelijk groen landschap. Zo spelen steeds meer mensen golf. Een belangrijke kans voor een aantrekkelijke inrichting van het landschap ligt voor de komende jaren bij het slim koppelen van economisch rendabele activiteiten aan maatschappelijke doelen die op zichzelf niet rendabel zijn. Een goed voorbeeld is hiervan is het perspectief van nieuwe golfbanen voor nieuwe natuuraanleg en recreatief medegebruik. Om de kansen van golfbanen voor extra natuur en recreatief medegebruik optimaal te benutten, is een gecombineerde ontwikkelingsstrategie noodzakelijk. In deze notitie doet Nationaal Groenfonds hiertoe een aantal concrete aanbevelingen. Uit berekeningen van Nationaal Groenfonds blijkt dat de meerkosten voor deze extra natuur op golfbanen beperkt zijn. Zo kan een verhoging van de greenfee met drie euro, per ha golftechnische ruimte 1,5 ha natuur worden ingericht. Door gebruik te maken van (groene) financieringsmogelijkheden zijn deze meerkosten voor de golfer verder te beperken.

Uitgever(s): Nationaal Groenfonds,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

I. Rooze

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
golf
groenvoorziening
natuur
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding