Visie & Beleidsplein

Tussenevaluatie sportconvenant

hoe moet het verder met het sportconvenant?

Gijssel, A. van, & Raaf, A. de (2004). Tussenevaluatie sportconvenant: hoe moet het verder met het sportconvenant?. Deventer: B&A Groep bv.

Op 8 juni 2000 werd het convenant voor energie en milieu voor zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen ondertekend (hierna genoemd: sportconvenant). Het sportconvenant heeft tot doel besparingen te realiseren op energie-, water-, afval- en chemicaliƫngebruik. Tevens beoogt het een stijging te realiseren van duurzaam energieverbruik en duurzaam bouwen door zwembaden, sporthallen en kunstijsbanen in heel Nederland. Het is de bedoeling dat ten minste 80 procent van de sport- en recreatieaccommodaties deelneemt aan het convenant. Vier jaar na ondertekening bevindt de uitvoering van het sportconvenant zich in een precaire situatie. Slechts 25 procent van de totale doelgroep neemt deel. Het aantal deelnemers is volgens de betrokken partijen onvoldoende. Daarnaast blijkt de mate van participatie van de deelnemende accommodaties te laag. De vraag is gesteld 'hoe moet het verder met het sportconvenant?'. Ter beantwoording van deze vraag is een evaluatie verricht die de drijfveren bij accommodaties voor deelname aan het convenant inzichtelijk moet maken. De resultaten van de evaluatie worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): B&A Groep bv,

Download(s)

Tussenevaluatie sportconvenant : hoe moet het verder met het sportconvenant?

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen van Gijssel
Aiko de Raaf

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

energie
milieu
milieuconvenant
sportaccommodaties
sportinfrastructuur