Visie & Beleidsplein

Consumptie van kwartaire diensten

Groenen, W.C.C., Kuhry, B., Pommer, E., Puijenbroek, R.A.G. van, & Tulder, F.P. van (1992). Consumptie van kwartaire diensten. Rijswijk: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In deze studie staat het gebruik centraal van diensten die de kwartaire sector levert. De doelstelling van de studie is drieledig: 

  1. vergroting van het inzicht in de determinanten van het gebruik van kwartaire diensten;
  2. onderzoek naar de effecten van overheidsinstrumenten in de sfeer van aanbod en prijs, en;
  3. verbetering van ramingen van de toekomstige gebruiksontwikkeling.

De auteurs hebben analyses op microniveau uitgevoerd, waarin het gebruik in verband wordt gebracht met een aanzienlijk aantal achtergrondkenmerken. De gegevens zijn via bevolkingsenquêtes verkregen. De auteurs hebben gestreefd naar een zo groot mogelijke dekkingsgraad van de kwartaire sector en een uniforme aanpak van alle deelsectoren. De analyses zijn gericht op het al dan niet gebruiken van een voorziening. De analyses hebben betrekking op de deelsectoren onderwijs, zorg, rechtshulp, vorming en cultuur, sport en openbaar vervoer. De resultaten worden in deze publicatie gepresenteerd.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

W.C.C. Groenen
Bob Kuhry
Evert Pommer
R.A.G. van Puijenbroek
F.P. van Tulder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

consumptiemaatschappij
dienstverlening (arbeid)
sociaal werk