Visie & Beleidsplein

Zaalsportaccommodaties binnenstebuiten

onderzoek naar de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van sporthallen en sportzalen

samenvatting

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) (1985). Zaalsportaccommodaties binnenstebuiten: onderzoek naar de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van sporthallen en sportzalen, samenvatting. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

In december 1983 heeft het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de Stichting het Nederlands Economisch Instituut (NEI) opgedragen een onderzoek in te stellen naar de exploitatie van sporthallen, sportzalen en gymnastieklokalen. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de sterke stijging van de exploitatietekorten van deze sportaccommodaties in de laatste jaren. Gemeenten hebben er door hun beperkter geworden financiƫle ruimte in toenemende mate moeite mee de genoemde exploitatietekorten aan te vullen. Onder deze omstandigheden bestaat het gevaar van een verschraling van het door deze sportaccommodaties geboden dienstbetoon en mogelijk ook van sluiting van accommodaties. Het doel van deze studie is om door middel van empirisch onderzoek mogelijkheden tot verbetering van de bedrijfsvoering aan te geven. Het onderzoek mondt uit in een reeks aanbevelingen. In het document is ook een werkwijzer opgenomen. Daarin is aangegeven wat men met name met het hoofdrapport kan doen om zoveel mogelijk profijt van de conclusies en aanbevelingen te hebben.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

management
sportaccommodaties
sporthallen
sportinfrastructuur