Visie & Beleidsplein

'Het domein van de vrijetijd'

inleidingen en debat

Oostdijk, M., Duim, R. van der, Vries, A. de, & Vereniging voor de Vrijetijdssector i.s.m. Hogeschool Midden Nederland (1993). 'Het domein van de vrijetijd': inleidingen en debat. Den Haag: Vereniging voor de Vrijetijdssector.

Het centrale doel van de Vereniging voor de Vrijetijdssector is de professionalisering in de vrijetijdssector te bevorderen. In professionaliseringsprocessen speelt de afbakening, verdediging en maatschappelijke legitimering van het eigen domein een centrale rol. In overeenstemming daarmee organiseerde de VVS - na de eerste studiedagen over de grenzen van de vrijetijd in 1991 - in maart 1993 de tweede studiedag over het domein van de vrijetijd. De centrale vraag was: wat typeert dat domein van de vrijetijd en wat is haar maatschappelijke functie? Is dat domein een speelruimte of juist een strijdperk? Dus: is de vrijetijd een oase voor intrinsiek gewaardeerde ontspanning en vervult zij maatschappelijke functies voor sociale participatie, persoonlijke ontwikkeling enzovoort? Of wordt dat domein bedreigd en uitgebuit, bijvoorbeeld door economie, door milieu-begrenzingen en andere factoren? De centrale sprekers was gevraagd vooral op die kernvraag in te gaan. Deze publicatie doet verslag.

Uitgever(s): Vereniging voor de Vrijetijdssector,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marco Oostdijk
René van der Duim
Annelies de Vries
Vereniging voor de Vrijetijdssector i.s.m. Hogeschool Midden Nederland

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

debatten
studiedagen
vrije tijd
vrijetijdsbesteding