Visie & Beleidsplein

Beleidsnota 2000-2004

sport

Sauwens, J. Beleidsnota 2000-2004: sport. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

In deze beleidsnota wordt geformuleerd hoe en op welke wijze de Vlaamse regering een sportbeleid wil voeren dat erop gericht is zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen aan te zetten tot een actieve en kwaliteitsvolle sportbeoefening, waarbij ook de integriteit van de sport gevrijwaard wordt. Met deze beleidsnota wordt voor de periode 2000-2004 een meer concrete uitwerking gegeven van de basisopties in het regeerakkoord. Een beleidsnota geeft de grote strategische keuzen en opties van het beleid voor de duur van de regeerperiode weer. De nota is de weergave van de visie van de functioneel bevoegde minister en vormt de basis van een debat in het Vlaams Parlement. In voorkomend geval zullen de uitvoeringsmaatregelen, daar waar nodig, ter goedkeuring aan de Vlaamse regering of het Vlaams Parlement worden voorgelegd.

Uitgever(s): Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Johan Sauwens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Vlaanderen
overheidsbeleid
sportbeleid