Visie & Beleidsplein

Netwerk van spel- en sportuitleencentra

Rebel, M. (1986). Netwerk van spel- en sportuitleencentra. Velp: Interprovinciaal Overleg Sport.

In 1980 heeft het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur gelden beschikbaar gesteld voor de oprichting van een landelijk netwerk van spel- en sportuitleencentra. De provinciale sportraden hebben destijds de uitvoering van het project op zich genomen, waarbij de Stichting Spel en Sport een coördinerende rol heeft vervuld. Na realisering van het project hebben de provinciale sportraden vanuit hun verantwoordelijkheid een blijvende adviserende, coördinerende, begeleidende en ondersteunende rol vervuld ten opzichte van deze centra. Binnen het Interprovinciaal Overleg Sport achten de provinciale sportraden de tijd aangebroken om een moment stil te staan bij de voorbijgegane jaren, waarin deze centra hebben gefunctioneerd. Daarmee kunnen de centra hun voordeel doen voor de toekomst. Met de uitkomsten van deze evaluatie wil men tevens aantonen dat voor deze centra een blijvende taak en functie is het toekomstige sportbeleid blijft weggelegd.

Uitgever(s): Interprovinciaal Overleg Sport,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mieke Rebel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
accommodaties
leningen
provincies
recreatieve voorzieningen
speelruimte
sport (algemeen)
sportinfrastructuur