Visie & Beleidsplein

Atletiekloket

'het kenniscentrum voor atletiek en loopsport'

Werff, H. van der, & Breedveld, K. (2012). Atletiekloket: 'het kenniscentrum voor atletiek en loopsport'. Utrecht: Mulier Instituut.

De Atletiekunie wil haar positie als autoriteit binnen de atletiek en loopsport versterken. Eén van de middelen om dat te realiseren, is het ontwikkelen en inrichten van een kenniscentrum binnen de bond. De bond acht het van het grootste belang om effectief in te kunnen spelen op trends en tendensen. In een dynamische omgeving zoals die van de sport in Nederland zijn kennis en expertise daarbij essentieel. De bond vermoedt dat "reeds veel informatie en kennis beschikbaar is, doch dat het analyseren, verdelen en vooral het communiceren hiervan sterk voor verbetering vatbaar is". De Atletiekunie heeft aan het Mulier Instituut gevraagd de bond hierin te ondersteunen. Het doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is drieledig: (1) bepalen wat er komt kijken bij kennisgestuurd werken; (2) de kenniswensen vanuit de bond inventariseren; (3) inventariseren bij de voor de Atletiekunie belangrijkste klantengroepen c.q. partners welke behoefte zij hebben op het gebied van ondersteuning door de bond. Het project bestond uit twee onderdelen: (1) een workshop met managers van de bond zelf; (2) (groeps)interviews met personen die betrokken zijn bij de voor de Atletiekunie belangrijkste klanten en partners. Het onderzoek is uitgevoerd in de maanden september en oktober 2011.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harold van der Werff
Koen Breedveld

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

atletiek
hardlopen
kennisinstituten
kennismanagement