Visie & Beleidsplein

Het economisch belang van sport

Puffelen, F. van, & Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (1988). Het economisch belang van sport. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC).

Deze publicatie betreft een samenvatting van het onderzoeksrapport 'De macro-economische betekenis van sport' (geschreven door F. van Puffelen, J. Reijnen en J.W. Velthuijsen van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam). Het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft opdracht gegeven om de economische facetten van sport in brede zin - van beoefenen tot kijken - zichtbaar te maken. In deze samenvatting treft u de belangrijkste resultaten van het verrichte speurwerk aan. Geschetst wordt hoe de financiering van de sportsector zelf - de amateursport, de beroepssport en de ongeorganiseerde sport - in elkaar zit. Daarnaast is de economische betekenis van sport voor andere sectoren in de Nederlandse economie geraamd. De onderzoekers kwantificeren in guldens en mensjaren het belang van sport voor productie en werkgelegenheid in onze samenleving.

Uitgever(s): Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Frank van Puffelen
Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
sport (algemeen)