Visie & Beleidsplein

Economische aspecten van de vrije tijd

Jager, A.K.A. de, Késenne, S., Verberckt, F., & Walle, E. van de (1981). Economische aspecten van de vrije tijd. Den Haag: VUGA Uitgeverij.

In Nederland en België staat een verkorting van de arbeidstijd, als oplossing van een groot aantal sociaal-economische problemen, volop in de discussie. De doelstellingen die met de arbeidstijdverkorting worden nagestreefd lopen echter nogal uiteen. Wetenschappen zoals de economie, de sociologie en de psychologie zijn zich steeds meer gaan bezighouden met de problematiek van de arbeidstijdverkorting en de daarmee samenhangende vrije tijd. De problemen rond de vrije tijd schijnen zich steeds hoger op te stapelen; hoewel vrije tijd aangemerkt wordt als probleemloze tijd is de vrijheid vaak een illusie. Hebben we nu te veel of te weinig (vrije) tijd? Staan we voor een nieuw tijdperk van de vrije-tijdsbeschaving? In dit boek wordt een idee gegeven hoe economen vanuit de economische wetenschap de economische, sociale, culturele, politieke, ethische, technische, ruimtelijke en milieu-aspecten van de vrije tijd benaderen en in hun denkstructuren en formele modellen inpassen. Hoewel het boek geen pasklare oplossing geeft voor een zogenaamde zinvolle "vrijetijdsbesteding" is direct geschreven voor zowel de consument als de producent van vrije tijd.

Uitgever(s): VUGA Uitgeverij,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A.K.A. de Jager
Stefan Késenne
F. Verberckt
E. van de Walle

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

economie
vrije tijd
vrijetijdsbesteding