Visie & Beleidsplein

De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid

Klaveren, S. van, Oostdijk, A., & Research voor Beleid (2002). De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid. Ede: Fietsberaad.

Deze publicatie betreft publicatie nummer 1 van het Fietsberaad. Het Fietsberaad heeft als doelstelling de bij verkeersbeleid betrokken ambtenaren van gemeenten, kaderwetgebieden en provincies en medewerkers van adviesbureaus te helpen voorzieningen voor fietsverkeer te realiseren en te onderhouden. In opdracht van het Fietsberaad heeft het onderzoeksbureau Research voor Beleid 'fietsrelevante' teksten uit 25 gemeentelijke collegeprogramma's voor de raadsperiode 1998-2002 geïnventariseerd. Vervolgens is aan wethouders en ambtenaren van de betreffende gemeenten en kaderleden van de lokale afdelingen van de Fietsersbond gevraagd wat ze aan die teksten hebben gehad, wat ze ermee hebben gedaan en op welke wijze deze doorwerken in het gemeentelijk beleid. De uitkomsten van het onderzoek kunnen vooral worden gebruikt op lokaal niveau.

Uitgever(s): Fietsberaad,

Download(s)

De invloed van het collegeprogramma op fietsbeleid

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Susan van Klaveren
André Oostdijk
Research voor Beleid

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
lokaal beleid
overheidsbeleid
recreatieve voorzieningen
vrijetijdsbesteding