Visie & Beleidsplein

Gemeentelijk sportbeleid

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (1989). Gemeentelijk sportbeleid. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doel van deze publicatie is een bijdrage te leveren aan de discussie rond een modern, toekomstgericht gemeentelijk sportbeleid voor de langere termijn alsmede een handreiking te bieden bij het opstellen van een gemeentelijke sportnota. Hiertoe wordt ingegaan op voor de sport belangrijke ontwikkelingen, overheidsbemoeienissen met sport en beleidsinstrumenten die de gemeente ter beschikking staan om het sportbeleid te realiseren.

Uitgever(s): Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
sportbeleid