Visie & Beleidsplein

Balans van de leefomgeving 2010

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) (2010). Balans van de leefomgeving 2010. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Deze eerste 'Balans van de Leefomgeving' is de opvolger van de 'Milieubalans', de 'Natuurbalans' en de 'Monitor Nota Ruimte'. In deze publicatie evalueren de auteurs het beleid voor milieu, natuur en ruimte. In hoeverre worden de huidige doelen bereikt? Wat zijn de oorzaken van beleidstekorten en wat zijn handelingsopties om deze weg te werken? De belangrijkste conclusie is dat het de goede kant opgaat met de leefomgeving in Nederland: mede door het gevoerde beleid is de kwaliteit ervan sinds 1990 toegenomen. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner, achterstandswijken zijn vernieuwd en de natuur verbetert lokaal. Toch resteren grote problemen: beperkte bereikbaarheid, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit vergen extra beleidsinspanningen en dus ook extra investeringen. Juist die investeringen nemen af. Overheid en private partijen beschikken immers door de crisis over minder geld. Dit kan zowel de leefbaarheid in steden als de natuur- en landschapskwaliteit onder druk zetten. De overheid kan bijvoorbeeld zoeken naar nieuwe wegen om private partijen meer verantwoordelijkheid te geven in het verbeterproces. Zij zal hiervoor een helder kader moeten formuleren waarin spelregels en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Juist door aandacht te schenken aan de samenhang tussen de beleidsdomeinen, legt deze publicatie hier een goede basis voor.

Uitgever(s): Planbureau voor de Leefomgeving (PBL),

Download(s)

Balans van de leefomgeving 2010

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

leefomgeving
milieu
natuur
ruimtelijke ordening