Visie & Beleidsplein

Sport en Bewegen in de Buurt

Sport en Bewegen in de Buurt.

Website van en over het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Met dit programma wil het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl.

Uitgever(s): Projectbureau Sport en Bewegen in de Buurt,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
lichaamsbeweging
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
sport (algemeen)
sportbeleid