Visie & Beleidsplein

Van Anciaux tot Zijlstra

cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen

Hoeven, Q. van der (2012). Van Anciaux tot Zijlstra: cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In de periode 1999-2009 was het stimuleren van de cultuurparticipatie een belangrijke doelstelling van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Aan beide zijden van de grens waren er in die periode programma's om de cultuurdeelname te bevorderen, zoals het Actieplan Cultuurbereik (2001), en het Tienpuntenplan voor cultuurparticipatie (2007) in Nederland en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2001) en het Participatiedecreet (2008) in Vlaanderen. Dit onderzoek vergelijkt het cultuurparticipatiebeleid van de Nederlandse Rijksoverheid en dat van de Vlaamse Gemeenschap. Tot welke resultaten leidden de verschillende benaderingen in Nederland en Vlaanderen? Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen gaat het onderzoek terug tot de jaren zestig van de twintigste eeuw, toen de eerste stappen naar een Vlaams cultuurbeleid werden gezet. De publicatie 'De Grens als Spiegel. Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen' (2005) diende als basis voor dit onderzoek. Die werd uitgegeven door het SCP, waar de auteur ook tijdelijk werkzaam was.

Uitgever(s): Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP),

Download(s)

Van Anciaux tot Zijlstra : cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Quirine van der Hoeven

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Nederland
Vlaanderen
beleid
cultuur
participatie
promotiematerialen