Visie & Beleidsplein

European health for all database (hfa-db)

(2012). European health for all database (hfa-db).

De European Health for All Database (HFA-DB) is een selectie van belangrijke gezondheidsstatistieken die betrekking hebben op demografie, gezondheidstoestand, gezondheidsdeterminanten en risicofactoren, middelen voor de gezondheidszorg en het gebruik en de uitgaven voor de 53 lidstaten in de regio. De HFA-DB biedt overzichten voor afzonderlijke landen, internationale en regionale analyses en geeft de resultaten weer in tabellen, grafieken of kaarten, die kunnen worden geëxporteerd voor verder gebruik. De gegevens zijn samengesteld uit verschillende bronnen, met inbegrip van een netwerk van deskundigen per land, WHO-Europa's technische programma's, en partnerorganisaties zoals agentschappen van de Verenigde Naties, Eurostat en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Uitgever(s): World Health Organization Regional Office for Europe,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Europa
databanken
geografische gebieden
gezondheid
statistische gegevens