Visie & Beleidsplein

De paardenhouderij in beeld

inspirerende voorbeelden van paardenhouderij met landschappelijke kwaliteit

Noorduyn, L. (2007). De paardenhouderij in beeld: inspirerende voorbeelden van paardenhouderij met landschappelijke kwaliteit. Wageningen: Alterra - Wageningen UR.

De paardenhouderij is de afgelopen decennia sterk gegroeid. Naar schatting lopen er in Nederland nu zo'n 400.000 paarden rond. Ook het aantal particulieren en professionals dat in het landelijk gebied paarden houdt is sterk toegenomen. Paardenliefhebbers kopen vrijkomende agrarische gebouwen op en geven, ieder op hun eigen wijze, hobbymatig of professioneel invulling aan het wonen en/of werken met paarden. Daarnaast proberen agrariƫrs neveninkomsten te genereren uit bijvoorbeeld een pensionstalling. Een veel gehoorde kritiek is dat de groei van de paardenhouderij leidt tot verrommeling van het landschap met talloze kleine weitjes, bouwwerken en gebouwen. Velen spreken inmiddels van 'verpaarding' van het landschap. Toch valt het best mee met die verpaarding, laat onderzoek van Alterra zien. De meeste erven en weilanden zien er verzorgd uit. In sommige gevallen is de paardenhouderij inderdaad niet zo goed ingepast en vallen afrasteringen, rijbakken of grote maneges erg op. Als de aankleding, inpassing of vormgeving van dit soort bouwwerken of afrasteringen niet passen in het beeld dat mensen hebben van hoe het landschap eruit hoort te zien, ervaren ze dit als storend. Daar ligt een taak voor de gemeente. Die kan door actief te sturen in het beleid de verrommeling van het landschap door de paardenhouderij verminderen of tegengaan. De paardenhouderij kan door goed beleid zelfs een aanwinst worden voor het landschap en de plaatselijke economie. Hierover leest u meer in deze uitgave. Dit boekje is een verkorte uitgave van het onderzoek dat Alterra Wageningen UR heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Uitgever(s): Alterra - Wageningen UR,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Leonore Noorduyn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

paardensporten
ruimtelijke ordening