Visie & Beleidsplein

K3nn15 ag3nd4

sp33l met k3nn15

strategische kennisagenda 2020

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2012). K3nn15 ag3nd4: sp33l met k3nn15, strategische kennisagenda 2020. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Deze kennisagenda geeft een overzicht van de belangrijkste trends en doelen op het terrein van volksgezondheid, zorg en ondersteuning en geeft aan op welke bijbehorende thema's het Ministerie van VWS op de middellange termijn kennis wil ontwikkelen. Dit document bouwt voort op de Maatschappelijke Opgaven uit 2006 en 2009. Naast herijking van trends, doelen en daarmee samenhangende kennisvragen is bekeken in hoeverre dit aansluit bij de reeds uitgezette kennisprogrammering van het Ministerie van het VWS.

Uitgever(s): Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),

Download(s)

K3nn15 ag3nd4 : sp33l met k3nn15 : strategische kennisagenda 2020

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport