Visie & Beleidsplein

Visie 2001

visie op de multifunctionele recreatie-accommodaties na het jaar 2000

Werkgroep 2001 (1993). Visie 2001: visie op de multifunctionele recreatie-accommodaties na het jaar 2000. Amsterdam: Werkgroep 2001.

De opdracht aan de Werkgroep 2001 voor dit onderzoek luidde als volgt: "het ontwikkelen van een visie op de multifunctionele recreatie-accommodatie van na het jaar 2000". De werkgroep heeft getracht een antwoord te geven op de vraag welke tendensen er zijn waar te nemen in de sportieve/recreatieve sector en wat de verwachtingen voor het gebruikersprofiel zijn, in het bijzonder ten aanzien van de zwembadaccommodaties. Het accent werd specifiek gelegd op accommodaties met een brede maatschappelijke functie, vooral gericht op jeugd tot circa 14 jaar en op de doelgroep 30+. De tussenliggende doelgroep heeft, zo leert de ervaring, wat minder belangstelling voor multifunctionele recreatie-accommodaties, tenzij zwaar wordt geïnvesteerd in speelwerktuigen en dergelijke. Centraal staan twee vragen, waarop men een antwoord tracht te vinden: (1.) Wat is het doel van de exploitatie van de accommodatie?; (2.) Wie zijn de klanten in 2001 en waarvoor moet de accommodatie dienen?

Uitgever(s): Werkgroep 2001,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Werkgroep 2001

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

accommodaties
multifunctionele accommodaties
ruimtelijke ordening
sportaccommodaties
vrijetijdsbesteding