Visie & Beleidsplein

Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm?

Hildebrandt, V.H., & Gelinck, R. (2012). Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm?.

In TSG 2011/7 staat een lezenswaardig artikel van Ruud Stokvis 'Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm'. In het kort komt zijn betoog erop neer dat bewegingsonderzoekers momenteel tegen de sociaal-culturele stroom (die vooral op comfort gericht is) proberen in te roeien en de auteur vraagt zich af of dit wel verstandig en effectief is. Stokvis vindt dat bewegingsonderzoekers dat (te)veel doen en spreekt daarbij zelfs van een 'dwaalweg' en een 'conservatieve' benaderingswijze. Vincent Hildebrandt (TNO) en Robert Gelinck (NISB) willen daar graag op reageren.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vincent Hildebrandt
Robert Gelinck

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegstimulering
lichaamsbeweging
sporten