Visie & Beleidsplein

Recreatie en sport

Nederlandse Sport Federatie (NSF), & Stichting Recreatie (1972). Recreatie en sport. Den Haag: Nederlandse Sport Federatie.

De beraadsgroep meent te moeten signaleren, dat overheden en particuliere organisaties zich met betrekking tot het recreatiebleid vaak niet-normatief en onkritisch plegen op te stellen, in het verlengde van consumptieve - en zelfs milieuverstorende - vormen van vrijetijdsbesteding, die zich in de samenleving ontwikkelen. Omdat dergelijke fenomenen vaak door hun massaliteit imponeren worden zij veelal (en meestal ten onrechte) niet getoetst aan normen van geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en van milieubeheer-op-langere-termijn. Toch is er in onze samenleving veel gegroeid wat wel degelijk vraagt om een normatieve benadering door overheid en particuliere organisaties, ook in de sfeer van de openluchtrecreatie, waar een absurde tegenstelling dreigt te groeien tussen enerzijds het actieve voorzieningenbeleid en anderzijds het milieubederf en het verlies van waardevolle recreatieve mogelijkheden, zowel in stedelijke gebieden als in het buitengebied.

Uitgever(s): Nederlandse Sport Federatie, Stichting Recreatie,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Nederlandse Sport Federatie (NSF)
Stichting Recreatie

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleid
milieu
vrijetijdsbesteding