Visie & Beleidsplein

Sturing op integraal gezondheidsbeleid

de rol van het gemeentelijk management

Steenbakkers, M., Jansen, M., Maarse, H., & Vries, N.K. de (2012). Sturing op integraal gezondheidsbeleid: de rol van het gemeentelijk management.

Intersectorale samenwerking zowel op strategisch (bestuurders), tactisch (managers) als operationeel niveau (beleidsmedewerkers) binnen een gemeentelijke organisatie wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid. Uit eerder onderzoek blijkt dat binnen een gemeente het tactische niveau (het management) niet of nauwelijks betrokken is bij intersectorale samenwerking. Via semi-gestructureerde interviews bij 13 gemeentelijke managers VGZ is daarom de rol van afdelingsmanagers VGZ binnen het gemeentelijke beleidsproces ten aanzien van intersectorale samenwerking en integraal gezondheidsbeleid geƫxploreerd. Uit dit onderzoek blijkt dat afdelingsmanagers VGZ niet afwijzend staan tegenover intersectorale samenwerking binnen hun gemeente en het formuleren van integraal gezondheidsbeleid. Zij voelen zich vooral hiƫrarchisch verantwoordelijk voor volksgezondheid. De inhoudelijke betrokkenheid is in de praktijk echter zeer beperkt en gedelegeerd.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mieke Steenbakkers
Maria Jansen
Hans Maarse
Nanne de Vries

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
gezondheidsbeleid
lokaal beleid