Visie & Beleidsplein

Planologische kengetallen buitenstedelijke recreatie

vuistregels en normen voor de planning en inrichting van voorzieningen voor de buitenstedelijke openluchtrecreatie

Zeeuw, J.G. de, & Thijs, W.S.J. (1991). Planologische kengetallen buitenstedelijke recreatie: vuistregels en normen voor de planning en inrichting van voorzieningen voor de buitenstedelijke openluchtrecreatie. Den Haag: Provincie Zuid-Holland.

In dit rapport wordt in hoofdzaak aandacht besteed aan kengetallen die betrekking hebben op de openluchtrecreatievoorzieningen buiten de bebouwde kom van stad en dorp. Naast kengetallen komen ook kwalitatieve inrichtingsaspecten van gebieden en voorzieningen voor de recreatie aan bod. Hierbij kan het gaan om gebieden en voorzieningen die specifiek voor recreatiedoeleinden gerealiseerd worden, maar ook om gebieden en voorzieningen die in eerste instantie een andere dan een recreatieve hoofdfunctie vervullen.

Uitgever(s): Provincie Zuid-Holland,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J.G. de Zeeuw
W.S.J. Thijs

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

planning
recreatieve voorzieningen
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding