Visie & Beleidsplein

Integraal veiligheidsbeleid

deelrapport criminaliteit rondom sportcomplexen

Meeuwissen, J., Baaren, P. van, Bruggenweerth, L., Nellestein, R., Visser, M., Schoonderbeek, A., & Veldman, K. (1998). Integraal veiligheidsbeleid: deelrapport criminaliteit rondom sportcomplexen. Nijkerk: Projectgroep.

Door het opstellen van een 'nota Veiligheid' is inzicht gekomen in de Nijkerkse veiligheidsproblematiek. De nota is daarnaast een kader om te komen tot een integrale aanpak van de geïnventariseerde veiligheidsproblemen. In de nota zijn een negental veiligheidsproblemen benoemd waarover de raad heeft besloten dat deze in het kader van het integraal veiligheidsbeleid projectmatig bestudeerd dienen te worden. Het blijkt dat in de gemeente veel sportverenigingen te maken hebben met vandalisme op het complex, inbraken in kantines en diefstal vanuit kleedkamers. De nota heeft deze problematiek dan ook apart benoemd om projectmatig te worden aangepakt. Een projectgroep onder voorzitterschap van de heer Meeuwissen, sectordirecteur Welzijn, heeft opdracht gekregen het probleem nader te bestuderen en doet in de voorliggende rapportage voorstellen die moeten leiden tot een integrale aanpak en uiteraard tot een afname van het aantal inbraken en vernielingen. Ter verkrijging van een actueel beeld heeft de projectgroep nog een enquête gehouden onder de sportverenigingen.

Uitgever(s): Projectgroep,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

J. Meeuwissen
P. van Baaren
L. Bruggenweerth
R. Nellestein
M. Visser
A. Schoonderbeek
K. Veldman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

criminaliteit
normen en waarden
sportaccommodaties
sportverenigingen
vandalisme
veiligheid