Visie & Beleidsplein

Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht

samenvatting deelrapport 1

een onderzoek onder Utrechtse veldsport-, atletiek- en lawn-tennisverenigingen voor de invoer van het nieuwe tarifiëringssysteem

Souverein, R. (1984). Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht: samenvatting deelrapport 1, een onderzoek onder Utrechtse veldsport-, atletiek- en lawn-tennisverenigingen voor de invoer van het nieuwe tarifiëringssysteem. Utrecht: Gemeente Utrecht.

De hoofdvraag die in dit evaluatieonderzoek aan de orde komt, luidt als volgt: worden er door middel van de invoering van een nieuw tarifiëringssysteem extra drempels opgeworpen ten aanzien van de sportbeoefening en in hoeverre oefenen de tariefsaanpassingen invloed uit op de omvang van de deelname aan sport? De sectie Welzijn van de afdeling Onderzoek, ressorterend onder de Dienst voor Ruimtelijke Ordening, is opdracht gegeven zich met dit evaluatieonderzoek bezig te houden. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Souverein

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
sportaccommodaties
sportbeoefening
sporters
sportinfrastructuur
sportverenigingen
tarieven