Visie & Beleidsplein

Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht

deelrapport 2

een onderzoek onder ex-leden van Utrechtse veldsport- , atletiek- en lawn-tennisverenigingen voor de invoering van het nieuwe tarifiëringssysteem

Souverein, R. (1985). Onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties in Utrecht: deelrapport 2, een onderzoek onder ex-leden van Utrechtse veldsport- , atletiek- en lawn-tennisverenigingen voor de invoering van het nieuwe tarifiëringssysteem. Utrecht: Gemeente Utrecht.

De hoofdvraag die in dit evaluatieonderzoek aan de orde komt, luidt als volgt: worden er door middel van de invoering van een nieuw tarifiëringssysteem extra drempels opgeworpen ten aanzien van de sportbeoefening (effecten op de omvang van de sportbeoefening)? De sectie Welzijn van de afdeling Onderzoek, ressorterend onder de Dienst voor Ruimtelijke Ordening, is opdracht gegeven zich met dit evaluatieonderzoek bezig te houden. Van de in totaal 88 benaderde verenigingen in het kader van het onderzoek tariefstructuur gemeentelijke sportaccommodaties (rapport 1, september 1984) hebben 30 verenigingen een lijst met ex-leden geretourneerd. Uit de namen en adressen is een steekproef van 150 personen getrokken. De resultaten van dit onderzoek onder ex-leden van verenigingen worden in deze rapportage gepresenteerd.

Uitgever(s): Gemeente Utrecht,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ruud Souverein

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Utrecht
sportaccommodaties
sportbeoefening
sporters
sportinfrastructuur
sportverenigingen
tarieven