Visie & Beleidsplein

Enkele ruimtelijke aspecten van toenemende vrije tijd

een literatuurverkenning

Schat, R.P., & Tacken, M. (1980). Enkele ruimtelijke aspecten van toenemende vrije tijd: een literatuurverkenning. Delft: Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek.

Toekomstverkenningen geven aanleiding tot de veronderstelling dat de vrije tijd zal toenemen. De werkgelegenheid neemt af en het nog beschikbare werk wordt verdeeld over de beroepsbevolking. Door de zaken op hun beloop te laten zal het aantal werklozen en arbeidsongeschikten nog verder toenemen, maar door een gericht beleid kan een eerlijke verdeling van het werk worden nagestreefd. Als instrumenten voor een dergelijk beleid beschikt men over de mogelijkheden tot vervroegde pensionering, kortere werkdagen of werkweken, meer verlofdagen en deeltijdarbeid. In dit proces zullen enkele bevolkingscategorieën ontstaan, die ook een verschillend bestedingspatroon van hun vrije tijd zullen laten zien. Consequenties voor de ruimtelijke orde liggen voor de hand. Minder binding aan een werkplek biedt een grotere keuze-vrijheid in woonlocaties. Mogelijkheden voor bezoek aan natuur en recreatie-objecten nemen toe. Er komt meer tijd voor hobby, doe-het-zelf, tuinieren. Campings en bungalowparken kunnen meer bezoekers trekken. De beschikbare literatuur geeft door een gemis aan theoretische basis voor het gewenste of gekozen vrijetijdsgedrag en mobiliteit. De aanwezige inzichten zijn gebruikt om voor twee varianten, waarin de beperkte werkgelegenheid kan worden omgezet in meer vrije tijd, een meer concreet toekomstbeeld uit te werken in een scenario.

Uitgever(s): Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

R.P. Schat
M. Tacken

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

arbeid
ruimtelijke ordening
vrijetijdsbesteding